ETHICS
Portál EVO

Textový mód 

Vitajte na portáli EVO!

Portál EVO zobrazuje prehľad aktívnych zákaziek. Zo zoznamu zákaziek uvedených nižšie si vyberte zákazku, ktorej sa chcete zúčastniť. Pre registráciu a/alebo prihlásenie do zákazky kliknite na ikonku uvedenú v stĺpci "Stav" Vami zvolenej zákazky uvedenej naľavo pri názve verejného obstarávateľa/obstarávateľa.

Pre viac informácií kliknite sem.

Použité skratky

PO - Predbežné oznámenie                               NL - Nadlimitná zákazka

PIO - Pravidelné informatívne oznámenie             PL -  Podlimitná zákazka

VO - Verejné obstarávanie                                PP - Podprahová zákazka

Legenda

Najnovšie správy

Inštrukcie: Kliknite na správu pre zobrazenie detailov
Ďalšie správy... Stav Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ Limit Č.zákazky Názov zákazky  Lehota na registráciu 

Inštrukcie

Kliknutím na ikonku pri zákazke si môžete prečítať text súvisiaceho formuláru oznámenia a taktiež sa v prípade kliknutia na ikonku "Predkladanie dokladov (užšia súťaž/RKsZ)", "Predkladanie ponúk (verejná súťaž/podlimitná zákazka)", "Dynamický nákupný systém (DNS)" alebo "Kvalifikačný systém (KS)" môžete zaregistrovať a následne po schválení verejným obstarávateľom/obstarávateľom prihlásiť do zadávania zákazky.

Kliknutím na ikonku "Predkladanie ponúk (užšia súťaž)", "Predkladanie ponúk (RKsZ)", "Predkladanie ponúk (DNS)", "Predkladanie ponúk (užšia súťaž/KS)", resp. "Predkladanie ponúk (RKsZ/KS)"  je možné sa len prihlásiť do zadávania zákazky, v tejto fáze postupu zadávania zákazky už nie je možná registrácia. V prípade zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému je potrebné sa zaregistrovať do dynamického nákupného systému, resp. kvalifikačného systému a v prípade splnenia podmienok na zaradenie do dynamického nákupného/kvalifikačného systému je možná účasť v zadávaní zákaziek v rámci dynamického nákupného/kvalifikačného systému. 

Pre správne zobrazenie portálu odporúčame používateľom použiť novšie verzie prehliadača Microsoft Internet Explorer (aspoň verziu 8) a nepoužívať nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia so staršími verziami. Inštrukcie pre vypnutie režimu kompatibilného zobrazenia.

Inštrukcie pre používanie Portálu EVO nájdete na stránke: Príručky pre Z/U

Informácie o ohlasovaní porúch systému používateľmi sú uvedené na stránke: Hlásenie porúch