ETHICS
Tenders

Text mode 

Vítame Vás na portáli EVO!

Pre správne zobrazenie obsahu portálu odporúčame použitie novších verzií prehliadača Microsoft Internet Explorer (aspoň verziu 8) a nepoužívať nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia so staršími verziami prehliadača. (Zobraziť inštrukcie pre vypnutie režimu kompatibilného zobrazenia)

Na portáli EVO nižšie je zobrazený prehľad pripravovaných a prebiehajúcich zadávaní zákaziek. V prípade záujmu sa môžete zúčastniť zadávania zákazky registráciou a/alebo prihlásením sa do nej. Pre registráciu a/alebo prihlásenie sa do zadávania zákazky kliknite na ikonku uvedenú v stĺpci "Stav" zadávania zákazky, o ktorú máte záujem. Ikonka "Stav" sa nachádza naľavo pri názve verejného obstarávateľa/obstarávateľa uvedeného v zozname nižšie.

Pre viac informácií kliknite sem..

Legends

Latest news

Instructions: Click on the news to see the details
More news... State Contracting Authority/Utility Limit Contract No. Contract Name  Time Limit 

Instructions

Kliknutím na príslušnú ikonku zadávania zákazky si môžete zobraziť súvisiaci formulár oznámenia použitého na vyhlásenie verejného obstarávania. Ak verejný obstarávateľ/obstarávateľ zverejnil súťažné podklady ako verejné dokumenty, získate k nim neobmedzený priamy prístup elektronickými prostriedkami, t. j. bez potreby dodatočnej registrácie do zadávania zákazky.

V prípade verejnej súťaže, užšej súťaže, rokovacieho konania so zverejnením, dynamického nákupného systému a kvalifikačného systému, resp. podlimitnej zákazky § 100 - § 102 sa kliknutím na ikonky "Predkladanie dokladov (užšia súťaž/RKsZ)", "Predkladanie ponúk (verejná súťaž/podlimitná zákazka § 100 - § 102)", "Dynamický nákupný systém (DNS)" alebo "Kvalifikačný systém (KS)" môžete zaregistrovať do zadávania zákazky a následne po schválení verejným obstarávateľom/obstarávateľom sa do nej môžete prihlásiť a predkladať žiadosť o vysvetlenie, žiadosť o účasť, resp. ponuku elektronickými prostriedkami.

Po kliknutí na ikonku "Predkladanie ponúk (užšia súťaž)", "Predkladanie ponúk (RKsZ)", "Predkladanie ponúk (DNS)", "Predkladanie ponúk (užšia súťaž/KS)", "Predkladanie ponúk (RKsZ/KS)" je možné len prihlásenie do zadávania zákazky, nakoľko v tejto fáze postupu už nie je možná registrácia - ponuku predkladajú len uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti a boli vyzvaní na predloženie ponuky, resp. boli zaradení do DNS/KS.

V prípade zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému alebo na základe kvalifikačného systému je pre účasť v zadávaní zákazkiek potrebná registrácia do dynamického nákupného systému, resp. kvalifikačného systému. Až v prípade splnenia podmienok pre zaradenie do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému je možná účasť priamo v zadávaní zákaziek.

UPOZORNENIE: Ikonka "Predkladanie ponúk (verejná súťaž/podlimitná zákazka § 100 - § 102)" predstavuje pre zákazky vyhlásené pred 1.7.2013 podprahové zákazky.

V stĺpci "Limit" je pre rýchlejšiu orientáciu záujemcov uvedený aj finančný limit zadávanej zákazky (nadlimitná - NL/podlimitná - PL/podprahová - PP). Zároveň je v stĺpci "Lehota na registráciu" uvedená lehota na predkladanie žiadostí o účasť, resp. ponúk. Na základe týchto informácií môže záujemca rýchlo a jednoducho zistiť, či zadávanie zákazky ešte prebieha a koľko času ostáva na predloženie žiadosti o účasť, resp. ponuky.

Pre prípady, keď záujemca/uchádzač nevie na portáli EVO nájsť v zozname zákaziek zadávanie zákazky, ktorého sa chce zúčastniť, slúži fulltextové vyhľadávanie. Vyhľadávač si môže používateľ zobraziť kliknutím na hypertextový odkaz "Zobraziť voľby vyhľadávania.." umiestnený v pravom hornom rohu zoznamu zadávaných zákaziek.

Inštrukcie pre používanie Portálu EVO nájdete v menu: "Príručky"
Informácie o ohlasovaní porúch systému používateľmi sú uvedené na stránke "Hlásenie porúch"

Pre návrat na začiatok stránky kliknite sem..