EVO
Postup registrácie do systému Elektronického verejného obstarávania (EVO)

ZÁUJEMCOVIA / UCHÁDZAČI O VEREJNÚ ZÁKAZKU

Ak máte záujem zúčastniť sa zákazky realizovanej cez systém EVO (t. j. predávate tovary, poskytujete služby alebo uskutočňujete práce), budete používať systém EVO ako záujemca/uchádzač, kliknite na nižšie uvedenú šípku „Chcem ponúkať, predávať“.

Registrácia Záujemcov, uchádzačov o verejnú zákazkuPomoc

Vaše otázky týkajúce sa používania portálu EVO posielajte na elektronickú adresu:
helpdesk_evo@uvo.gov.sk


Na úvodnú stránku portálu EVO