EVO
Postup registrácie záujemcov do zákazky realizovanej cez systém Elektronického verejného obstarávania (systém EVO)

 

Upozornenie:

Nasledujúce pokyny pre registráciu sa netýkajú verejných obstarávateľov/obstarávateľov, teda tých, ktorí cez systém EVO zadávajú zákazky, t.j. obstarávajú!
 

Úrad pre verejné obstarávanie neregistruje záujemcov a neschvaľuje ich žiadosti o pridelenie prístupov do zákazky v systéme EVO!

Záujemcovia o zákazku sa registrujú sami do príslušnej zákazky zverejnenej na Portáli EVO. Žiadosť o registráciu záujemcu schvaľuje priamo verejný obstarávateľ/obstarávateľ, z tohto dôvodu pri vyskytnutí problému súvisiaceho s registráciou alebo aktiváciou prístupu do zákazky je potrebné kontaktovať priamo verejného obstarávateľa/obstarávateľa, ktorý zákazku realizuje.

 

Stručný postup registrácie Záujemcu o zákazku


1. Kliknite v menu vľavo na položku "Portál EVO", alebo v adresovom riadku prehliadača zadajte adresu evo.gov.sk.

2. Zobrazí sa zoznam zverejnených zákaziek, ktoré sú realizované elektronicky prostredníctvom systému EVO.
V zozname zverejnených zákaziek nájdite zákazku, o ktorú máte záujem a kliknite na ikonu vedľa názvu verejného obstarávateľa/obstarávateľa.


Ikony pre vstup do zákazky

 

3. Tlačidlo „Registrácia“ je zobrazené, ak v zákazke neuplynula „Lehota na registráciu“.


Úvodná stránka zákazky - verejné oznámenie - Registrácia

 

4. Po kliknutí na tlačidlo „Registrácia“ sa zobrazí nižšie uvedený elektronický formulár. Vyplňte minimálne povinné polia, ktoré sú označené hviezdičkou.
Pozornosť venujte predovšetkým poliam:

  1. e-mail, kde je potrebné uviesť výhradne len jednu aktuálnu mailovú adresu,
  2. za účelom vykonania elektronického podpisu Sprievodného listu Vašej ponuky vyznačte položku „Osoba, ktorá žiada o registráciu, je oprávnená podpisovať ponuku v mene spoločnosti,
  3. telefón - telefónne číslo bude použité pre vytvorenie Vášho prihlasovacieho mena (na jeho základe sa vygeneruje obsah poľa "Meno používateľa"),
  4. zapamätajte si Vami uvedené heslo (pri strate hesla, stratíte aj prístup do zákazky).
 Registračný formulár záujemcu o verejnú zákazku
 

5. Prístup do Vami vybranej zákazky bude aktivovaný až po schválení Vašej registrácie verejným obstarávateľom / obstarávateľom, ktorý je zodpovedný za jej administráciu. Čakajte na e-mailovú správu, ktorá Vás bude informovať o odsúhlasení Vášho prístupu do zvolenej zákazky v systéme EVO.
V prípade, ak máte problém s prihlásením sa do zvolenej zákazky, vyskúšajte zadať ID používateľa do prihlasovacieho dialógu manuálne, vpísaním do poľa „Meno používateľa“ (Vaše ID je uvedené v e-mailovej správe potvrdzujúcej schválenie Vášho prístupu do zákazky).

 
6. Do každej zákazky zverejnenej na portáli EVO je potrebné sa registrovať osobitne.
 
7. Ďalej odporúčame postupovať podľa „Príručiek pre Záujemcu/Uchádzača vo verejných zákazkách“ zverejnených tu.

 

Na úvodnú stránku portálu EVO