Tenders

Legends
  = Prior Information Notice / Periodic Indicative Notice
  = Contract Notice / Call for Tender (Prequalification)
  = Contract Notice / Call for Tender (Open Procedure)
  = Contract Notice / Call for Tender (Restricted Procedure)
  = Contract Award Notice / Information on Contract Signature
  = Cancel Tender Notice
Instructions

Vitajte na portáli EVO! Portál EVO zobrazuje prehľad aktívnych zákaziek. Zo zoznamu zákaziek uvedených nižšie si vyberte zákazku, ktorej sa chcete zúčastniť. Pre registráciu a/alebo prihlásenie do zákazky kliknite na ikonku uvedenú v stĺpci "Stav" Vami zvolenej zákazky.

Kliknutím na ikonku pri zákazke si môžete prečítať text súvisiaceho oznámenia/výzvy a taktiež sa v prípade kliknutia na ikonku "Predkladanie dokladov (užšia súťaž)" alebo "Predkladanie ponúk (verejná súťaž)" môžete zaregistrovať a následne po schválení verejným obstarávateľom/obstarávateľom prihlásiť do zadávania zákazky.

Kliknutím na ikonku "Predkladanie ponúk (užšia súťaž)" je možné sa len prihlásiť do zadávania zákazky, v tejto fáze postupu zadávania zákazky už nie je možná registrácia.

 

Použité skratky

PO - Predbežné oznámenie                              NL - Nadlimitná zákazka

PIO - Pravidelné informatívne oznámenie          PL -  Podlimitná zákazka

VO - Verejné obstarávanie                                PP - Podprahová zákazka

 
 State   Contracting Authority/Utility   Contract No.   Contract Name 
Your browser does not support javascript!
Instructions

Inštrukcie pre používanie Portálu EVO nájdete v menu: "Metodické pokyny"
Informácie o ohlasovaní porúch systému používateľmi sú uvedené na stránke "Hlásenie porúch"
Vaše otázky týkajúce sa používania portálu EVO posielajte na elektronickú adresu helpdesk_evo@uvo.gov.sk.