ETHICS
Auctions

Icon mode 

Vitajte na portáli EVO! Portál EVO zobrazuje prehľad aktívnych zákaziek. Zo zoznamu zákaziek uvedených nižšie si vyberte zákazku, ktorej sa chcete zúčastniť. Pre registráciu a/alebo prihlásenie do zákazky kliknite na ikonku uvedenú v stĺpci "Stav" Vami zvolenej zákazky.

Kliknutím na ikonku pri zákazke si môžete prečítať text súvisiaceho oznámenia/výzvy a taktiež sa v prípade kliknutia na ikonku "Predkladanie dokladov (užšia súťaž)" alebo "Predkladanie ponúk (verejná súťaž)" môžete zaregistrovať a následne po schválení verejným obstarávateľom/obstarávateľom prihlásiť do zadávania zákazky.

Kliknutím na ikonku "Predkladanie ponúk (užšia súťaž)" je možné sa len prihlásiť do zadávania zákazky, v tejto fáze postupu zadávania zákazky už nie je možná registrácia.

 

Použité skratky

PO - Predbežné oznámenie                              NL - Nadlimitná zákazka

PIO - Pravidelné informatívne oznámenie          PL -  Podlimitná zákazka

VO - Verejné obstarávanie                                PP - Podprahová zákazka

Legends

Latest news

Instructions: Click on the news to see the details
More news... State Contracting Authority/Utility Type Contract No. Contract Name 

Click on the icon on the left side to enter the tender procedure.