ETHICS
eAukcie

Obrázkový mód 

Vitajte na aukčnom portáli EVO! Aukčný portál EVO zobrazuje prehľad aktívnych eAukcii. Zo zoznamu eAukcii uvedených nižšie si vyberte aukciu, ktorej sa chcete zúčastniť. Pre registráciu a/alebo prihlásenie do eAukcie kliknite na ikonku uvedenú v stĺpci "Stav" Vami zvolenej eAukcie.

Použité skratky

NC - eAukcia na najnižšiu cenu

ENP - eAukcia na ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku

Legenda

Najnovšie správy

Inštrukcie: Kliknite na správu pre zobrazenie detailov
Ďalšie správy... Stav Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ Typ Číslo Názov