EVO Mesto Svätý Jur
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska: Prestupný dopravný terminál Svätý Jur

Registrácia záujemcu

 

Pre účasť v súťaži vyplňte prosím registračný formulár a odošlite ho kliknutím na tlačítko "Odoslať registráciu".
Zvláštnu pozornosť treba venovať vypĺňaniu poľa „E-mail“, nakoľko na uvedenú adresu budú posielané notifikácie zo systému EVO.
Upozornenie: do tohto poľa zadávajte výhradne len jednu e-mailovú adresu!
Z dôvodu vlastnej kontroly údajov uvedených v registračnom formulári, odporúčame vyplnený formulár vytlačiť pred jeho odoslaním.
Heslo, ktoré je potrebné zadať do systému si zapamätajte, budete ho neskôr potrebovať pri prihlásení sa do systému.
Telefón - uveďte kontaktné telefónne číslo, zadajte iba číslice a bez medzery (napr. 0212345678).

Informácia o spoločnosti


Názov spoločnosti*


 

 

Sídlo alebo*


miesto podnikania


PSČ


Mesto


Štát


 

 

Meno*


Titul


E-mail (len jednu adresu!)*


Telefón*
Osoba, ktorá žiada o registráciu, je oprávnená podpisovať ponuku v mene spoločnosti.
Inštrukcie Označením políčka uveďte, či osoba je oprávnená spoločnosťou podpisovať v mene spoločnosti Žiadosť o účasť a predkladať ponuky.
Len osoba oprávnená podpisovať v mene spoločnosti obdrží súbor s elektronickým podpisom a to vyplnením formulára Registrácia záujemcu.

Prihlasovacie informácie


Meno používateľa

//

Použitie pri budúcom prihlásení

Heslo*


Min. 6 znakov

Zopakovať heslo*


používajte iba a-z a 0-9
* - Pole je povinné.