EVO Mesto Nitra
Prequalification: BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti

Tender Conditions

 

Here there is access to view the Tender Conditions.                    

 

Adobe Reader  (version 9.0 or newer) is required to view the documents.
                                                                                                                                                

NB: Companies, how would like to submit a tender, have to register by using the menu Registration.

1. Všeobecné pokyny pre záujemcov/uchádzačov 
1,669 kB.
87 kB.
148 kB.
2,175 kB.
806 kB.
2. Iná dokumentácia 
41 kB.
39 kB.
43 kB.
37 kB.