EVO Rehoľa menších bratov - Františkánov
Below Threshold Procedure: Reštaurovanie veža františkánskeho kostola

VITAJTE

 

- na stránke zadávania zákazky na vyššie uvedený predmet obstarávania.

V rámci týchto stránok je možné predkladať ponuky a požiadať o vysvetlenie. Pre získanie prístupu k jednotlivým položkám menu umožňujúcim predkladať ponuky a požiadať o vysvetlenie musíte požiadať o registráciu do zákazky prostredníctvom položky menu “Registrácia” uvedenej naľavo. Po schválení Vašej registrácie verejným obstarávateľom/obstarávateľom Vám automaticky príde mailová notifikácia potvrdzujúca prístup k stránkam a položkám menu pre zadávanie zákazky.

Po obdržaní mailovej notifikácie potvrdzujúcej prístup k stránkam pre zadávanie zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom položky menu „Prihlásenie“ uvedenej naľavo. Vaše prihlasovacie meno je uvedené v notifikačnom maile, ktorý ste obdržali a Vaše heslo musí byť totožné s heslom, ktoré ste uviedli počas registrácie.

Po prihlásení na stránky pre zadávanie zákazky Vám odporúčame prečítať si inštrukcie uvedené na každej stránke v rámci jednotlivých položiek menu.

Predkladanie ponúk je možné prostredníctvom položky menu „Odoslať ponuku“ uvedenej naľavo a ponuky je možné dokončiť predložením podpísaného sprievodného listu prostredníctvom položky menu „Dokončiť ponuku“ uvedenej taktiež naľavo.

Ako uvedené vyššie, sprievodný list musí byť podpísaný elektronickým podpisom. Pre podpis sprievodného listu je možné použiť elektronický podpis vygenerovaný systémom EVO, ktorý ste obdržali ako prílohu notifikačného mailu potvrdzujúceho schválenie prístupu do zadávania zákazky alebo iný elektronický alebo zaručený elektronický podpis vydaný certifikačnou, resp. akreditovanou certifikačnou autoritou.

Inštrukcie ohľadne inštalácie elektronického podpisu vygenerovaného systémom EVO nájdete v rámci položky „Inštrukcie“ alebo v príručke používateľa systému EVO – záujemca/uchádzač.