EVO
Registrácia Verejných obstarávateľov a obstarávateľov do systému Elektronického verejného obstarávania (EVO)

 

Upozornenie:

Nasledujúce pokyny pre registráciu sa netýkajú záujemcov/uchádzačov (t.j. firiem, ktoré sa uchádzajú o zákazky zverejnené na portáli EVO, a ktoré pripravujú svoje ponuky pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov).

Záujemca o zákazku sa musí registrovať priamo v príslušnej zákazke zverejnenej v zozname zákaziek na stránke Portál EVO, ktorej detaily si zobrazia kliknutím na príslušnú ikonu na začiatku riadku s názvom verejnej zákazky (tu je linka na Postup pre záujemcov o zákazku).
 

Úrad pre verejné obstarávanie registruje verejných obstarávateľov/obstarávateľov/osoby podľa § 8 do produkčnej verzie systému EVO.

Podmienkou registrácie verejných obstarávateľov/obstarávateľov/osôb podľa § 8 do produkčnej verzie systému EVO je poslanie kompletne vyplnenej „Žiadosti o registráciu do produkčnej verzie systému EVO".

Formulár tejto žiadosti sa zároveň nachádza aj na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk v sekcii Verejný obstarávateľ/ Obstarávateľ > Portál systému EVO > Registrácia.

 

S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na odbor informačných technológií, tel. č.: 02/50 26 42 31, 02/50 26 42 43.

  

Na úvodnú stránku portálu EVO