EVO

Inštrukcie o vypnutí módu kompatibility

V rámci nového používateľského rozhrania systému EVO boli použité funkcie, ktoré nie sú podporované v starších prehliadačoch Microsoft Internet Explorer. Z uvedeného dôvodu sa pri starších prehliadačoch (IE 6, IE 7) môžu nesprávne zobrazovať niektoré stránky. Taktiež sa toto nesprávne zobrazenie môže vyskytnúť aj v novších prehliadačoch Microsoft Internet Explorer verzie 8.x a 9.x pokiaľ je zapnutý režim kompatibilného zobrazenie.


Z vyššie uvedeného dôvodu Vám doporučujeme:


  • Pokiaľ používate starší internetový prehliadač Microsoft Internet Explorer verzie 6.x alebo 7.x, prejdite na novšiu verziu internetového prehliadača (verzia 8.x a novší) alebo na iný internetový prehliadač (Mozilla Firefox, Google Chrome)
  • Pokiaľ používate novší internetový prehliadač Microsoft Internet Explorer verzie 8.x alebo 9.x, skontrolujte si, či nemáte zapnutý režim kompatibilného zobrazenia. V prípade ak máte zapnutý režim kompatibilného zobrazenia, doporučujeme Vám tento režim na stránkach systému EVO vypnúť.


Ako zistíte verziu Internetového prehliadača Microsoft Internet Explorer?

Kliknite na položku menu Pomocník, následne na položku menu Internet Explorer - informácie. Následne sa Vám zobrazí okno s informáciami o verzií internetového prehliadača Internet Explorer:


Image


Ako vypnúť režim kompatibilného zobrazenia?

Existuje niekoľko spôsobov ako vypnúť režim kompatibilného zobrazenia. 


1. Kliknutím na ikonku režimu kompatibilného zobrazenia

Ikonka režimu kompatibilného zobrazenia sa zobrazuje v riadku s webovou adresou. Pokiaľ je táto ikonka zafarbená ako na obrázku, znamená to, že režim kompatibilného zobrazenia je zapnutý. 

Image


Zväčšený obrázok:

Image

Kliknutím na túto ikonku režim kompatibilného zobrazenia vypnete. Po vypnutí táto ikonka má vyzerať následovne:

Image

 

2. Položkou menu Nástroje > Režim kompatibilného zobrazenia


To, či je zapnutý režim kompatibilného zobrazenia alebo nie zistíte aj po kliknutí na položku menu “Nástroje”:

Image


Pokiaľ pri položke menu “Režim kompatibilného zobrazenia” je znak , potom je režim kompatibilného zobrazenia zapnutý. Kliknutím na túto položku menu tento režim vypnete.Na úvodnú stránku portálu EVO